Aktualności

Wynik konkursu na stanowisko naukowe profesora ITG KOMAG

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Komisję Konkursową w dniu 13.02.2019 r. - na stanowisko naukowe Profesora ITG KOMAG, w dyscyplinie:

Inżyniera środowiska, górnictwo i energetyka - wyłoniony został

dr hab. inż. Stanisław Trenczek