Aktualności

Wynik konkursu na stanowisko naukowe asystenta w ITG KOMAG

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Komisję Konkursową w dniu 05.12.2019 r. - na stanowisko naukowe asystenta w Zakładzie Maszyn i Urządzeń ITG KOMAG, w dyscyplinie: Inżyniera środowiska, górnictwo i energetyka - wyłoniony został mgr inż. Michał Siegmund.

Przewodniczący
Komisji Konkursowej

prof. dr hab. inż. A. Lutyński