Główna Aktualnosci Wszystkie Poszerzenie zakresu akredytacji nr AB 910

Poszerzenie zakresu akredytacji nr AB 910

Z przyjemnością informujemy, że Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu Techniki Górniczej KOMAG poszerzyło zakres badań dotyczących oceny bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych dla dzieci, oferowanych w ramach akredytacji Nr AB 910.

 

 

 

 

Nowy zakres akredytacji obejmuje badania:

1.    właściwości mechanicznych oraz użytkowych artykułów dziecięcych, w tym:

 • smoczków do uspokajania dla niemowląt i małych dzieci, na zgodność z wymaganiami PN-EN 1400-1 i 2,
 • wyrobów do mocowania smoczka, na zgodność z wymaganiami PN-EN 12586,
 • sprzętu do picia, na zgodność z wymaganiami PN-EN 14350-1,
 • sztućców i naczyń do karmienia, na zgodność z wymaganiami PN-EN 14372,
 • nosidełek i chodzików dla dzieci, na zgodność z wymaganiami: PN-EN 13209-1 i 2 oraz PN-EN 1273:2006,
 • gondoli i stojaków, na zgodność z wymaganiami PN-EN 1466,
 • leżaczków niemowlęcych, na zgodność z wymaganiami PN-EN 12790,
 • wózków dziecięcych, na zgodność z wymaganiami z PN-EN 1888,

2.    substancji niebezpiecznych w wyrobach dla dzieci, w tym badania:

 • zawartości ftalanów, zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14372, PN-EN 12586 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH),
 • zawartości pierwszorzędowych amin aromatycznych uwalnianych z barwników azowych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz normy PN-EN 12586,
 • migracji określonych pierwiastków, zgodnie z normami PN-EN 71-3, PN-EN 1930, PN-EN 12586, PN-EN 13209-1 i 2, PN-EN 14988, PN-EN 1273, PN-EN 1888, PN-EN 12790 i PN-EN 1466,
 • zawartości związków lotnych, zgodnie z normami PN-EN 14350-2, PN-EN 1400-3, PN­EN 14372,
 • uwalniania przeciwutleniaczy i MBT (2-merkaptobenzotiazol), zgodnie z normami PN-EN 14350-2, PN-EN 1400-3,
 • migracji monomerów, zgodnie z normą PN-EN 12586,
 • zawartości oraz uwalniania formaldehydu, zgodnie z normami PN-EN 12586,
 • zawartości kadmu, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH),
 • uwalniania bisfenolu A, zgodnie z normami PN-EN 14350-2 i PN-EN 14372.

3.    migracji globalnej, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz norm PN-EN 1186,
4.    bezpieczeństwa obudowanych urządzeń do zabawy i sieci przestrzennych stanowiących wyposażenie placów zabaw, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1176-10 i 11.
Jednocześnie Laboratorium uzyskało uprawnienia do wykonywania akredytowanych badań w zakresie elastycznym w obszarze właściwości mechanicznych i fizycznych oraz palności zabawek. Uprawnienia te pozwalają Laboratorium na:

 • modyfikację własnych metod badawczych,
 • stosowanie zaktualizowanych, znormalizowanych metod badawczych, w tym wprowadzanych normami zharmonizowanymi z Dyrektywą 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, np. PN-EN 71-1:2011,
 • wdrażanie nowych, własnych i znormalizowanych metod badawczych

bez konieczności informowania Polskiego Centrum Akredytacji.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym, poszerzonym  zakresem akredytacji Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG-u oraz z aktualną listą badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.