Główna Aktualnosci Wszystkie Śląski Klaster Dizajnu

Śląski Klaster Dizajnu

Dnia 22 lipca br. Instytut Techniki Górniczej KOMAG podpisał deklaracje o przystąpieniu do  Śląskiego Klastra Dizajnu. Umowa o współpracy została ostatecznie podpisana dnia 27 września 2011 r. Siedziba Klastra znajduje się w budynkach Zamku Cieszyn.

 

Organami Klastra są:

  • Zamek Cieszyn jako Animator Klastra.
  • Dyrektor Zamku.
  • Rada Klastra.

Zakres  i cel działalności:

  1. Celem działania Śląskiego Klastra Dizajnu jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i innowacji, jakim cechuje się obecnie design.
  2. Działania Klastra zmierzają do:

a.    Ułatwienia procesu powstawania nowych produktów i usług poprzez transfer wiedzy, technologii i innowacji pomiędzy Uczestnikami Klastra.
b.    Zwiększenia udziału przemysłów kreatywnych w gospodarce regionu,
c.    Poprawy skuteczności promocji śląskiego designu.
d.    Zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności śląskich firm, ich produktów i usług poprzez udział nowoczesnego wzornictwa w rozwoju przedsiębiorstw.
e.    Wzmocnienie sektora nauki poprzez włączenie ich bezpośrednio w sieć kooperacji biznesowych.

Zamek Cieszyn uzyskał dofinasowanie na tworzenia Klastra w ramach działania 1.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.