Główna Aktualnosci Wszystkie Poszerzone możliwości usług badawczych Instytutu KOMAG

Poszerzone możliwości usług badawczych Instytutu KOMAG

W lutym br. trzy laboratoria badawcze Instytutu poddane zostały połączonej ocenie Polskiego Centrum Akredytacji. Była to pierwsza ocena, realizowana w KOMAG-u  w tzw. układzie scalonym, gdzie wszystkie laboratoria oceniane były jednocześnie, przez siedmioosobowy zespół  auditorów, według tych samych kryteriów.


Takie działanie umożliwiło szybszą i bardziej kompleksową ocenę  przez jednostkę akredytacyjną,  co w rezultacie potwierdziło wysokie kompetencje merytoryczne pracowników laboratoriów oraz dobrze zorganizowany i funkcjonujący system zarządzania.
W konsekwencji w maju br. PCA wydało trzy nowe certyfikaty, przedłużające uprawnienia do 2016 roku dla:

  • Laboratorium Badań - certyfikat nr AB 039
  • Laboratorium Badań Stosowanych - certyfikat nr AB 665
  • Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska – certyfikat nr AB 910.

Przeprowadzony audit był również okazją do rozszerzenia akredytowanych zakresów badań, a tym samym zwiększenia możliwości usług badawczych.
Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska, akredytowane w zakresie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów dla dzieci, poszerzyło swój zakres akredytacji o badania nosidełek i leżaczków niemowlęcych. Ponadto, zakres akredytowanych badań właściwości użytkowych materiałów tekstylnych, został uzupełniony o odporność wybarwień na działanie wody i potu, wymaganą przy badaniu m.in. odzieży ochronnej.

Laboratorium Badań Stosowanych poszerzyło swój zakres akredytacji o metody badań dotyczące drgań oddziaływujących na budynki komunalne zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02170 oraz drgań oddziaływujących na ludzi w budynkach zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02171.
Warto nadmienić, że przeprowadzona ocena utrzymała uprawnienia Laboratorium Badań Stosowanych i Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska do wykonywania badań w zakresie elastycznym, które posiada zaledwie kilkanaście laboratoriów w Polsce.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi: zakresami akredytacji laboratoriów  oraz z listami badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.