Główna Aktualnosci Wszystkie Instytut KOMAG laureatem Kryształowej Piramidy Innowacyjności

Instytut KOMAG laureatem Kryształowej Piramidy Innowacyjności

W dniu 15 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XV Jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.
Miło nam poinformować, że Instytut KOMAG znalazł się w gronie ośmiu wielokrotnych laureatów Konkursu Polski Produkt Przyszłości i został uhonorowany nagrodą specjalną – Kryształową Piramidą Innowacyjności.

Kryształowa Piramida Innowacyjności została ustanowiona przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako symboliczny laur dla wielokrotnych laureatów, których projekty zostały docenione w kraju i na rynkach międzynarodowych i spotkały się z uznaniem klientów i partnerów biznesowych.
Warto wspomnieć, że Instytut KOMAG jest trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości – w latach 2002, 2004 i 2005. Zaprojektowane innowacyjne maszyny zostały wdrożone do produkcji i są wykorzystywane przez krajowe i zagraniczne kopalnie węgla kamiennego.

W 2002 roku w konkursie Polski Produkt Przyszłości został nagrodzony „Uniwersalny kombajn ścianowy dużej mocy KSW-750E”, jego producentem były Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. Kombajn wdrożono w KWK KNURÓW i KWK BUDRYK, gdzie z sukcesem eksploatowano go w pokładach średnich. Zastosowanie w kombajnie innowacyjnych rozwiązań w skali światowej pozwoliło na trzykrotny wzrost wydobycia, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy i niezawodności, dzięki zainstalowanej dużej mocy oraz automatycznemu układowi posuwu, umożliwiającemu pełne jej wykorzystanie. Ramiona zainstalowane w kombajnie KSW-750E na przestrzeni czasu uległy modyfikacjom. Zwiększeniu uległa moc silnika napędowego, dodatkowo ramiona wyposażono w kurtynę powietrzno-wodną przeciwdziałającą wybuchowi pyłu węglowego i metanu. Ponadto ramię zostało przystosowane do zamontowania na nim kombajnowej kruszarki kęsów, umożliwiającej likwidację zatorów na przenośniku ścianowym, co w znaczący sposób przyczynia się do poprawy efektywności eksploatacyjnej wyrobisk. W Urzędzie Patentowym RP uzyskano ochronę patentową na osiem rozwiązań, które zostały zastosowane w kombajnie KSW-7500E.

„Odpylacz labiryntowy LDCU-630” nagrodzony w konkursie Polski Produkt Przyszłości w 2004 roku został wyprodukowany przez firmę SELMAG, producenta specjalistycznych urządzeń dla kopalń węgla kamiennego. Innowacyjne rozwiązanie odpylacza z dyszami stałymi umożliwiło zmniejszenie jego długości oraz zwiększenie niezawodności dzięki wyeliminowaniu zespołu dyszy wirującej. Dzięki zastosowaniu labiryntowego, dwustrumieniowego i dwustopniowego systemu odpylania osiągnięto całkowitą skuteczność odpylania 99% oraz bardzo wysoką skuteczność odpylania frakcji wdychalnych.

„Zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym” został nagrodzony w konkursie Polski Produkt Przyszłości w 2005 roku. Nagrodzone rozwiązanie przeznaczone jest do transportu ciężkich, wielkogabarytowych maszyn i urządzeń oraz ludzi w podziemnych wyrobiskach górniczych. Umożliwia bezprzeładunkowy transport ciężkich ładunków w krótszym czasie i przy mniejszych kosztach dzięki zastosowaniu na odcinkach nachylonych dodatkowej listwy zębatej na torach. Dzięki chronionemu patentem rozwiązaniu uchylnych podchwytów kolei spągowej uzyskano uniwersalny środek transportowy zarówno do transportu poziomego, jak i na nachyleniach do 30°.