Główna Aktualnosci Wszystkie Spotkanie inaugurujące projekt INREQ

Spotkanie inaugurujące projekt INREQ

Począwszy od lipca br., Instytut Techniki Górniczej KOMAG, jako lider, realizuje projekt europejski INREQ, dotyczący poprawy efektywności, bezpieczeństwa i komfortu pracy ratowników górniczych podczas prowadzenia akcji ratowniczej. Projekt jest dofinansowywany z Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Realizuje go konsorcjum składające się z siedmiu firm z pięciu państw Unii Europejskiej: GAUK z Wielkiej Brytanii, DMT z Niemiec, AITEMIN oraz GEOCONTROL z Hiszpanii, ICOP z Włoch oraz Instytut KOMAG i Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego z Polski. Koordynatorem projektu jest KOMAG.


Celem projektu INREQ jest opracowanie, wykonanie i przebadanie, nowej generacji urządzeń przeznaczonych do wykonywania tuneli ratowniczych w celu szybkiego dotarcia do poszkodowanych górników w strefie zawału oraz ratowniczego osprzętu pomiarowego, czuwającego nad bezpieczną pracą ratowników.

 

Efektem prac będą następujące urządzenia oraz aparatura:

  • lekka obudowa ratownicza do zabezpieczania wykonywanego tunelu ratowniczego,
  • lekki przenośnik zgrzebłowy wyposażony w platformę do transportu osprzętu ratowniczego, przeznaczony do odstawy skał z wykonywanego tunelu ratowniczego,
  • przenośny klimatyzator, poprawiający komfort pracy w małych przestrzeniach, gdzie pracują ratownicy,
  • urządzenie do wykonywania tunelu ratowniczego w litej skale metodą wyrywania skały, działające od wnętrza calizny skalnej poprzez wywiercone otwory penetracyjne,
  • urządzenie do wykonywania tunelu ratowniczego w litej skale z zastosowaniem technologii hydrourabiania,
  • urządzenie pomiarowe do określania parametrów atmosfery w wyrobisku, gdzie prowadzona będzie akcja ratownicza, oraz do przesyłu tych danych do bazy,
  • urządzenie pomiarowe monitorujące stan ratownika, pozwalające na określenie chwili, gdy jego wycofanie z akcji jest konieczne z uwagi na przyczyny zdrowotne.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2015 roku. Urządzenia, które powstaną w ramach projektu będą już wówczas przebadane, również w aspekcie praktycznym przez specjalistów z CSRG i dopuszczone do pracy w warunkach dołowych.

W czwartek, 8 listopada br. w KOMAG-u oraz w dniu 9 listopada br. w CSRG odbyło się spotkanie inauguracyjne z udziałem wszystkich realizatorów projektu, podczas którego omówiono stan zaawansowania prac, harmonogram oraz zakres realizacji poszczególnych etapów projektu.