Główna Aktualnosci Wszystkie Jubileusz kwartalnika "Maszyny Górnicze"

Jubileusz kwartalnika "Maszyny Górnicze"

Szanowni Państwo!

W czerwcu bieżącego roku wydawany przez nasz Instytut kwartalnik  naukowo-techniczny „Maszyny Górnicze” obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji wydany został specjalny numer 2/2013, w którym zaprezentowano krótki opis rozwoju określonych grup maszyn i urządzeń górniczych, z uwzględnieniem metod konstruowania i badania stosowanych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Przegląd ten dokumentuje drogę rozwoju jaką przeszło polskie górnictwo oraz ukazuje zmieniające się trendy i priorytety, co prezentują  tytuły artykułów zawarte poniżej:

 

 • Ewolucja postaci konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.
 • Rozwój konstrukcji kombajnów ścianowych.
 • Rozwój lokomotyw do kopalnianych kolei podziemnych.
 • Rozwój przenośników zgrzebłowych i strugów węglowych  w Polsce.
 • Nowoczesne maszyny wyciągowe i ich wyposażenie na przykładzie efektów współpracy ITG KOMAG z przemysłem.
 • Maszyny do przeróbki mechanicznej konstruowane w ITG KOMAG.
 • Innowacyjne rozwiązania elektrycznych układów napędowych maszyn górniczych.
 • Rozwój systemów zwalczania zagrożeń pyłowych.
 • Przyczynek do historii rozwoju metod i narzędzi komputerowego wspomagania w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG.
 • Ocena zgodności wyrobów.
 • Rozwój zaplecza badawczego Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.
 • Działalność wydawnicza ITG  KOMAG na tle trzydziestolecia istnienia kwartalnika Maszyny Górnicze.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jubileuszowym numerem „Maszyn Górniczych”.

Życząc przyjemnej lektury składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Autorom, którzy w ciągu minionych lat nadsyłali do nas ciekawe opracowania, Recenzentom za trud włożony w ocenę artykułów, a także wszystkim naszym Czytelnikom za zainteresowanie i aktywne zaangażowanie w rozwój naszego kwartalnika.