Główna Aktualnosci Wszystkie Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu KOMAG

Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu KOMAG

Zapraszamy do skorzystania z nowej, poszerzonej oferty akredytowanych laboratoriów badawczych  Instytutu:

Laboratorium Badań Stosowanych - certyfikat nr AB 665
Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska – certyfikat nr AB 910
Laboratorium Badań - certyfikat nr AB 039

Informujemy, że laboratoria opracowały i zwalidowały szereg nowych metodyk badawczych, które poddane zostały ocenie Polskiego Centrum Akredytacji, a następnie uwzględnione w nowych zakresach akredytacji.

Laboratorium Badań

rozszerzyło zakres o badania przewodów hydraulicznych wg znowelizowanej normy PN-G-32010:2012 oraz badania hydraulicznych rurociągów przemysłowych wg normy PN-G-44001:1998 w przypadku, której istnieje możliwość  wykonywania badań poza siedzibą laboratorium.

Laboratorium Badań Stosowanych

poszerzyło swój zakres akredytacji o metody badań urządzeń zabezpieczonych za pomocą osłon ognioszczelnych „d”, zgodnie z normą PN-EN 60079-1. Obecnie Laboratorium przeprowadza badania praktycznie z całego zakresu Dyrektywy ATEX. W związku z nowymi uprawnieniami Laboratorium doposażyło się w aparaturę pomiarowo-badawczą najwyższej klasy, zbudowało instalację dozowania gazów oraz komorę badawczą, w której prowadzone są testy nieprzeniesienia wybuchu.

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

poszerzyło swój zakres akredytacji o badania wózków dla dzieci i tym samym stało się jedyną w Polsce jednostką badającą ten rodzaj wyrobów. Do zakresu badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów dla dzieci włączono również badania przewijaków, kojców i odzieży dziecięcej. Ponadto, zakres akredytowanych badań właściwości chemicznych uzupełniono o zawartość ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg) i chromu (VI) Cr (VI), wymaganą podczas oceny opakowań na zgodność z Dyrektywą 94/62/WE, a rozszerzenie zakresu badań wyrobów przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi i żywnością objęło migrację specyficzną formaldehydu.

 

Dodatkowo warto nadmienić, że Laboratorium Badań Stosowanych oraz Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska jako nieliczna grupa laboratoriów w Polsce posiadają uprawnienia do wykonywania badań w zakresie elastycznym, co umożliwia dodanie badanej cechy i zmianę zakresu pomiarowego metody w ramach stosowania zmodyfikowanych własnych metod, zaktualizowanych metod znormalizowanych oraz wdrażania nowych własnych  znormalizowanych metod.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi zakresami akredytacji laboratoriów  oraz z listami badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego. Priorytetem naszych działań jest wysoka jakość świadczonych usług. Posiadamy szeroki zakres badań laboratoryjnych, które w sposób rzetelny i wiarygodny pomogą Państwu w ocenie jakości oferowanych przez Państwa wyrobów