Główna Aktualnosci Wszystkie Spotkanie konsorcjum projektu LapFORM

Spotkanie konsorcjum projektu LapFORM

Instytut Techniki Górniczej KOMAG był gospodarzem trzeciego spotkania konsorcjum projektu LapFORM, które odbyło się 7 października br. w Gliwicach. Głównym celem projektu LapFORM jest opracowanie i udostępnienie on-line kursu adresowanego do chirurgów i projektantów narzędzi laparoskopowych, celem zapewnienia im kształcenia się i szkolenia w zakresie zastosowania ergonomii w laparoskopii oraz dostosowania innowacyjności produktów do potrzeb chirurgów laparoskopowych oraz w dalszej kolejności do ich środowiska pracy.


Trzecie spotkanie konsorcjum miało na celu omówienie stopnia zaawansowania bieżących czynności związanych z platformą szkoleniową oraz szczegółowe zdefiniowanie pozostałych zadań dla zapewnienia powodzenia projektu.

W spotkaniu udział wzięli następujący partnerzy: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV, Koordynator) – Hiszpania; Minimally Invasive Surgery Centre Jesús Usón (CCMIJU) – Hiszpania; Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania (SUT) – Polska; Institute of Biomechanics, Trauma Center Murnau and Paracelsus Private Medical University (MURNAU) – Niemcy; Spanish Society of Laparoscopic Surgery and Robotics (SECLA) – Hiszpania.

Projekt LapFORM (527985-LLP-1-2012-ES-LEONARDO-LMP) jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Lifelong Learning Programme.

Więcej informacji można uzyskać tutaj.