Główna Aktualnosci Wszystkie Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Jedziniaka

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Jedziniaka

W środę 8 stycznia 2014 r. w Sali Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Jedziniaka.
Temat pracy doktorskiej brzmiał następująco: „Badania procesu mokrego odpylania powietrza z kopalnianego wyrobiska chodnikowego za pomocą odpylacza dyspersyjnego”.
Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jan Hehlmann z Politechniki Śląskiej, recenzentami: prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński z Politechniki Krakowskiej oraz dr hab. inż. Andrzej Gierczycki, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska.