Główna Aktualnosci Wszystkie Zakończenie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

Zakończenie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

W grudniu 2013 r. zakończono realizację trwającego od lipca 2012 r. projektu pn.: „Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów”. Projekt realizowany był w 40% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 1.3. „Transfer technologii i innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe koszty projektu pokrył ze środków własnych Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Dzięki inwestycji zmodernizowano i rozbudowano stanowiska badawcze w Laboratorium Badań oraz Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii oraz wdrożono system zarządzania pracą laboratoriów ITG KOMAG.


Zmodernizowano układ hydrauliczny stanowiska do badań kinematyki i funkcjonalności sekcji obudowy zmechanizowanej w Laboratorium Badań oraz elementy jego stropu. Rozbudowa i unowocześnienie stanowiska wpłynie na skrócenie cyklu realizacji badań, a tym samym ograniczy koszty realizacji prac badawczych.

Utworzono również dwa nowe specjalistyczne stanowiska badawcze: do badań podpór hydraulicznych i do badań rozpór stalowych, które umożliwią prowadzenie badań na zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN 1804-2 oraz na zgodność z wymaganiami normy PN-G-15000-7. Celem przystosowania istniejących stanowisk badawczych do współpracy w ramach globalnego systemu monitoringu i wizualizacji dokonano zakupu, montażu i instalacji pulpitów sterowniczych. Zakres przeprowadzonej inwestycji pozwoli na rozszerzenie możliwości prowadzenia prac badawczych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobów stosowanych w podziemnych zakładach górniczych oraz umożliwi weryfikację procesu oceny zgodności na znak CE.

Równolegle, chcąc sprostać wymaganiom klientów w zakresie obliczeń wytrzymałościowych oraz tworzenia interaktywnych multimedialnych materiałów szkoleniowych, Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii (obecnie: Laboratorium Metod Wirtualnego Prototypowania) doposażono w stanowisko do wirtualnego prototypowania według kryteriów: wytrzymałościowych, funkcjonalnych, ergonomicznych oraz bezpieczeństwa, wraz z oprogramowaniem systemowym oraz pamięcią masową do archiwizacji wyników prowadzonych prac. Stanowisko zwiększyło potencjał badawczy Laboratorium, co umożliwi prowadzenie testów prototypów maszyn i urządzeń.

Jednym z zadań projektu było także opracowanie i wdrożenie sytemu zarządzania pracą laboratoriów badawczych, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z akredytacji laboratoriów oraz normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007. Dzięki jego wdrożeniu uzyskano skuteczne narzędzie pracy, umożliwiające wydajne zarządzanie materiałami, środkami trwałymi i zasobami w laboratoriach KOMAG-u. System zdecydowanie ułatwi utrzymanie wysokiego poziomu usług i prac w ramach zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego w Instytucie.

 

Stanowisko do badań podpór hydraulicznych

Stanowisko do badań rozpór stalowych

Pulpit sterowniczy stanowiska do badań funkcjonalności i kinematyki sekcji obudów zmechanizowanych

Pulpit sterowniczy stanowiska do badań stojaków hydraulicznych