Główna Aktualnosci Wszystkie Program akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych DAC-21

Program akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych DAC-21

Miło nam poinformować, że 18 czerwca br. Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, ITG KOMAG jako pierwszy w branży, został poddany ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie nowego Programu akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych DAC-21.


Program ten został opracowany przez PCA w porozumieniu z Wyższym Urzędem Górniczym w celu ujednolicenia podejścia w procesach akredytacji i nadzoru nad jednostkami certyfikującymi wyroby, wydającymi wyniki badań wyrobu wraz z oceną  w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych. Opinia z poziomu takiej jednostki służy do podjęcia decyzji w sprawie dopuszczania wyrobu do stosowania w zakładach górniczych  przez Prezesa WUG zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1003 z późn. zm.)
W przyszłości nowy zakres akredytacji Zakładu obejmować będzie: elementy górniczych wyciągów szybowych w części elektrycznej i mechanicznej oraz naczynia wyciągowe, koła linowe, zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zawieszenia nośne naczyń wyciągowych, wciągarki wolnobieżne, urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej , jak również  urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich podzespoły, wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób, maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparatura łączeniowa na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, systemy łączności, bezpieczeństwa i  alarmowania oraz zintegrowane systemy sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych.