Główna Aktualnosci Wszystkie Szkolenie pt.: „Badania bezpieczeństwa użytkowania zabawek w świetle zmian wprowadzonych nowelizacją norm PN-EN 71-1 i PN-EN 71-2” dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych

Szkolenie pt.: „Badania bezpieczeństwa użytkowania zabawek w świetle zmian wprowadzonych nowelizacją norm PN-EN 71-1 i PN-EN 71-2” dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych

W dniu 22 października br. w akredytowanym Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG, jednostki notyfikowanej w zakresie Dyrektywy Zabawkowej, odbyło się zamknięte szkolenie dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi zabawek i artykułów dziecięcych, obowiązującymi od 30 września 2014 r., z uwzględnieniem norm PN-EN 71-1 i PN-EN 71-2.

Szkolenie prowadzone było przez Kierownika Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska, Panią dr hab. inż. Beatę Grynkiewicz-Byliną, prof. nadzw. ITG KOMAG w formie wykładów z przykładami praktycznej oceny zgodności zabawek z nowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wykłady uzupełnione były prezentacją dźwięku emitowanego przez zabawki oraz ćwiczeniami z zakresu identyfikacji zabawek funkcjonalnych.
W ramach szkolenia uczestnicy mieli możliwość obserwacji badań właściwości mechanicznych, fizycznych, elektrycznych, palności oraz chemicznych w Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG.
Poruszana podczas szkolenia tematyka spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem Członków Stowarzyszenia, o czym świadczyła ożywiona dyskusja podczas prezentacji badań oraz aktywny udział uczestników w ćwiczeniach.