Główna Aktualnosci Wszystkie Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Niedworoka

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Niedworoka

We wtorek 16 grudnia 2014 r. w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Niedworoka.
Temat pracy doktorskiej brzmiał następująco: Predykcja sprzężenia ciernego koła z szyną w regulacji układów hamulcowych pojazdów szynowych”.
Promotorem pracy był dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. w Politechnice Śląskiej, recenzentami: prof. dr hab. inż. Józef Giergiel, dr h.c., Politechnika Rzeszowska oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Świder, Politechnika Śląska.

.