Główna Aktualnosci Wszystkie NOWE OBSZARY CERTYFIKACJI

NOWE OBSZARY CERTYFIKACJI

Miło nam poinformować, że od 4 grudnia  br., dzięki rozszerzeniu zakresu akredytacji Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, ITG KOMAG, może świadczyć kolejne usługi potwierdzone znakiem Polskiego Centrum Akredytacji.
Wydawane do tej pory przez Zakład opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, obecnie sygnowane będą znakiem akredytacji  PCA.

Akredytacja Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej została poszerzona o następujący zakres:

Wydawanie opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych w obszarze :

 • Maszyny wyciągowe – część elektryczna.
 • Maszyny wyciągowe – część mechaniczna.
 • Naczynia wyciągowe.
 • Koła linowe.
 • Zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych.
 • Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych.
 • Wciągarki wolnobieżne.
 • Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej.
 • Wyodrębnione zespoły elementów wymienionych w pkt 1.1 – 1.7 Rozporządzenia.
 • Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:
 • -  Urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich podzespoły.
  -  Wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób
 • Maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparatura łączeniowa na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu.
 • Systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowane systemy sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych.
 • Taśmy przenośnikowe.

Rozszerzeniu uległa także oferta Jednostki Certyfikującej w zakresie certyfikacji wyrobów oraz sprzętu dla dzieci, obejmująca wózki dziecięce, m.in.: wózki głębokie, spacerowe oraz wózki podwójne.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym zakresem akredytacji  oraz skorzystania z usług Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej ITG KOMAG.