Główna Aktualnosci Wszystkie Wybory do Rady Naukowej ITG KOMAG (08.06.2015r.)

Wybory do Rady Naukowej ITG KOMAG (08.06.2015r.)

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do VIII kadencji Rady Naukowej ITG KOMAG w składzie:

 1. mgr Irena Drwięga - przewodniczący
 2. mgr inż. Dominik Bałaga
 3. mgr inż. Zbigniew Cieślak
 4. mgr Lilianna Stańczak

podaje do wiadomości, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 08.06.2015 r. wyborów do VIII kadencji Rady Naukowej ITG KOMAG, zostali wybrani następujący pracownicy:

Do I grupy pracowników z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (liczba miejsc mandatowych 3) – w porządku alfabetycznym:

 1. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kłeczek (DZD)
 2. dr hab. inż. Stanisław Szweda (DZD)
 3. prof. dr hab. inż. Teodor Winkler (DZD)

Do II grupy pracowników naukowych (liczba miejsc mandatowych 8)

– w porządku alfabetycznym:

 1. dr inż. Andrzej Drwięga (DZD)
 2. dr inż. Marek Dudek (DLP)
 3. dr inż. Andrzej Figiel (DBA)
 4. dr inż. Marek Kalita (BDC)
 5. dr inż. Leszek Kowal (BDW)
 6. dr inż. Krzysztof Stankiewicz (BM)
 7. dr inż. Marek Szyguła (BDO)
 8. dr inż. Jarosław Tokarczyk (DLP)

Do III grupy pracowników badawczo-technicznych (liczba miejsc mandatowych 1):

mgr inż. Marek Wojtaszczyk (DLB)

Przewodniczący
Komisji Wyborczej
mgr Irena Drwięga