Główna Aktualnosci Wszystkie Szkolenie pt.: „Obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów związane ze stosowaniem substancji chemicznych w zabawkach” dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych

Szkolenie pt.: „Obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów związane ze stosowaniem substancji chemicznych w zabawkach” dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych

 

W dniu 17.09.2015 r. akredytowane Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG zorganizowało szkolenie dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.

 

 

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z:

  • wymaganiami dotyczącymi substancji chemicznych w zabawkach wynikającymi z Dyrektywy 2009/48/WE (TSD) oraz dokumentów jej towarzyszących, w tym m.in. Rozporządzenia Nr 1907/2006 (REACH), Rozporządzenia Nr 1272/2008 (CLP) oraz Dyrektywy 2011/65/WE (ROHS2),
  • obowiązkami podmiotów wprowadzających zabawki do obrotu związanymi ze stosowaniem substancji chemicznych i ich dokumentowaniem.

Szkolenie prowadzone było przez Kierownika Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska, panią dr hab. inż. Beatę Grynkiewicz-Byliną, prof. nadzw. ITG KOMAG w formie wykładów z przykładami praktycznej oceny materiałów wykorzystywanych w produkcji zabawek w świetle obowiązujących wymagań.

Wykłady uzupełnione były warsztatami w formie ćwiczeń dotyczących identyfikacji możliwości występowania niebezpiecznych substancji chemicznych w zabawkach oraz prezentacją, w warunkach laboratoryjnych, metod i narzędzi stosowanych do ich oceny.

Mimo złożoności i obszerności zagadnień poruszanych podczas szkolenia poziom zaangażowania jego uczestników, w tym ożywiona dyskusja, potwierdziły zasadność tematyki i sposobu przekazu wiedzy.