Główna Aktualnosci Wszystkie BARBÓRKA 2015

BARBÓRKA 2015

W piątek, 11 grudnia br. pracownicy Instytutu Techniki Górniczej KOMAG uroczyście obchodzili Jubileusz 65-lecia oraz Dzień Górnika, tradycyjną Barbórkę. W spotkaniu uczestniczyło wielu gości reprezentujących Ministerstwo Gospodarki, Wyższy Urząd Górniczy, spółki węglowe oraz naukowych i przemysłowych partnerów Instytutu.

W czasie spotkania pracownikom KOMAG-u wręczono odznaczenia, odznaki resortowe, dyplomy nadania stopni górniczych, dyplomy jubileuszowe oraz wyróżnienia i nagrody. W dalszej części pani Dyrektor Małgorzata Malec przedstawiła najnowsze osiągnięcia naukowe, badawcze i techniczne Instytutu, podkreślając rolę KOMAG-u w krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej. Omówiła strategiczne projekty naukowe i badawcze oraz podała przykłady innowacyjnych rozwiązań, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy załóg górniczych.

Podczas uroczystości, z okazji Jubileuszu sześciu partnerów przemysłowych i naukowych zostało uhonorowanych statuetką i dyplomem „Diamentowego Partnera”. Statuetkę „Diamentowego Partnera” przyznano Grupie Kapitałowej KOPEX S.A. za wieloletnią współpracę przy realizacji wspólnych projektów naukowych i badawczych w zakresie innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń dla górnictwa. Firma FUGOR Sp. z o.o. odebrała statuetkę „Diamentowego Partnera” za wieloletnią współpracę obejmującą nowe rozwiązania maszyn i urządzeń pracujących w zakładach przeróbczych węgla kamiennego. Firmie MWM Elektro Sp. z o.o. wręczono statuetkę „Diamentowego Partnera” za wieloletnią współpracę w zakresie wdrażania nowych rozwiązań maszyn wyciągowych. Firma MGA ENTERTAINMENT POLAND Sp. z o.o. została wyróżniona Statuetką „Diamentowego Partnera” za wieloletnią współpracę w zakresie badań bezpieczeństwa wyrobów dla dzieci. Natomiast Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej zostały uhonorowane statuetką „Diamentowego Partnera” za wieloletnią współpracę w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych oraz wspieranie rozwoju naukowego ITG KOMAG.