Główna Aktualnosci Wszystkie Komunikat dotyczący badań wyrobów konsumenckich

Komunikat dotyczący badań wyrobów konsumenckich

 

Informujemy, że z dniem 27 grudnia 2015 r. zaostrzone zostały Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1272/2013 r., zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – REACH, wymagania dotyczące stosowania substancji niebezpiecznych w wyrobach konsumenckich wykonanych z tworzywa sztucznego lub gumy. Ograniczenie to dotyczy Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych – WWA (ang. Polycyclic Aromatic HydrocarbonsPAH, niem. Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe – PAK), klasyfikowanych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 – CLP, jako substancje rakotwórcze kategorii 1B. Do tej grupy substancji należą: Benzo[a]piren (BaP), Benzo[e]piren (BeP), Benzo[a]antracen (BaA), Chryzen (CHR), Benzo[b]fluoranten (BbFA), Benzo[j]fluoranten (BjFA), Benzo[k]fluoranten (BkFA), Dibenzo[a,h]antracen (DBAhA).

 

Benzo[a]piren (BaP)

Chryzen (CHR)

Do wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1272/2013 należą:

  • sprzęt sportowy, taki jak: rowery, kije golfowe, rakiety,
  • artykuły gospodarstwa domowego, wózki, chodziki,
  • narzędzia do użytku domowego,
  • odzież, obuwie, rękawice i odzież sportowa,
  • paski do zegarków,
  • opaski na rękę i głowę,
  • maski i zabawki.

W celu umożliwienia producentom, importerom i dystrybutorom ww. wyrobów dotrzymania nowych wymagań Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ITG KOMAG poszerzyło zakres badań akredytowanych o analizę zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach z tworzyw sztucznych i gumy.

Równocześnie pragniemy poinformować, że nowy zakres akredytacji Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ITG KOMAG – AB 910, uzyskany w dniu 18.04.2016 r., obejmuje badania zawartości benzenu i uniepalniaczy, tak jak: fosforan(V) tris(2-chloroetylu) – TCEP, fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylowy) – TCPP, fosforan tris(2-chloro-1-(chlorometylo)etylowy – TDCP oraz migracji Bisfenolu A.

Wymagania dotyczące badania TCEP, TCPP, TDCP i Bisfenolu A wprowadzone zostały przez Dyrektywę Komisji 2014/79/UE zmieniającą Dyrektywę 2009/48/WE – Toy Safety Directive (TSD).

Zapraszamy do skorzystania z poszerzonej oferty badawczej akredytowanego Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG, jednostki notyfikowanej w zakresie Dyrektywy 2009/48/WE.

W sprawie szczegółów dotyczących badań prosimy o kontakt z Kierownikiem Laboratorium, panią dr hab. inż. Beatą Grynkiewicz-Byliną, prof. nadzw. ITG KOMAG, tel. 32 237 46 65, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .