Główna Aktualnosci Wszystkie Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu

Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu

Informujemy, że laboratoria opracowały i zwalidowały szereg nowych metodyk badawczych, które poddane zostały ocenie Polskiego Centrum Akredytacji, a następnie uwzględnione w nowych zakresach akredytacji.

 

Obecnie wszystkie akredytowane laboratoria ITG KOMAG

posiadają uprawnienia do wykonywania badań w zakresie elastycznym.

 

Elastyczny zakres umożliwia dodanie badanej cechy i zmianę zakresu pomiarowego metody w ramach stosowania zmodyfikowanych własnych metod, zaktualizowanych metod znormalizowanych oraz wdrażania nowych własnych i znormalizowanych metod.

 

Nowe zakresy akredytacji  uwzględniają nowe badania:

Laboratorium Badań certyfikat nr AB 039

  • badania łańcuchów ogniwowych górniczych  wg normy PN-G-46701 oraz norm niemieckichDIN 5685-1 i DIN 20637.

Laboratorium Badań Stosowanych certyfikat nr AB 665

  • badania momentu obrotowego maszyn i urządzeń zgodnie z własną procedurą PB-BT/53,
  • badania odporności ogniowej urządzeń i podzespołów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zgodnie z normą PN-EN 1710+A1:2010 oraz PN-EN ISO 340:2013-07,
  • badania przemieszczeń liniowych maszyn i urządzeń zgodnie z własną procedurą PB-BT/31.

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska certyfikat nr AB 910

  • badania siłowni zewnętrznych zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06,
  • badania zawartości TCEP,  WWA i benzenu w materiałach na zabawki i na artykuły dla dzieci,
  • badania migracji specyficznej formaldehydu, pierwiastków i bisfenolu A,
  • badania odporności na promieniowanie świetlne i działania atmosferyczne,
  • badania zawartości Cd, Pb, Hg, Brcałk, Crcałk w wyrobach metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zakresami akredytacji znajdującymi się na stronach Laboratoriów oraz z listami badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.

Priorytetem naszych działań jest wysoka jakość świadczonych usług. Informujemy, że możemy realizować szeroki zakres badań laboratoryjnych, które w sposób rzetelny i wiarygodny pomogą ocenić jakość Państwa wyrobów.