Główna Aktualnosci Wszystkie Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Bartosza Polnika

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Bartosza Polnika

W poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Bartosza Polnika.
Temat pracy doktorskiej brzmiał następująco: Badania i analiza pracy układu zasilająco-sterującego górniczej lokomotywy akumulatorowej”.
Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, recenzentami: prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Leszek Pawlaczyk z Politechniki Wrocławskiej.