Główna Aktualnosci Wszystkie Wyniki wyborów do IX kadencji Rady Naukowej ITG KOMAG

Wyniki wyborów do IX kadencji Rady Naukowej ITG KOMAG

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do IX kadencji Rady Naukowej ITG KOMAG podaje do wiadomości, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 01.06.2017 r. wyborów, do IX kadencji Rady Naukowej ITG KOMAG zostali wybrani następujący pracownicy.

 

 

K o m i s j a W y b o r c z a

do przeprowadzenia wyborów do IX kadencji Rady Naukowej ITG KOMAG

Gliwice, 02.06.2017 r.

KOMUNIKAT nr 3

 

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do IX kadencji Rady Naukowej ITG KOMAG w składzie:

1. mgr Irena Drwięga - przewodniczący

2. dr inż. Dominik Bałaga

3. mgr inż. Jacek Gerlich

4. mgr Lilianna Stańczak

 

podaje do wiadomości, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 01.06.2017 r. wyborów, do IX kadencji Rady Naukowej ITG KOMAG zostali wybrani następujący pracownicy:

 

Do I grupy pracowników z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (liczba miejsc mandatowych 3) – w porządku alfabetycznym:

 

1) prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński (DZD)

2) dr hab. inż. Stanisław Szweda (DZD)

3) prof. dr hab. inż. Teodor Winkler (DZD)

 

Do II grupy pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora (liczba miejsc mandatowych 4) – w porządku alfabetycznym:

 

  1. dr inż. Andrzej Drwięga (DZD)

  2. dr inż. Marek Dudek (DLM)

  3. dr inż. Andrzej Figiel (DBA)

  4. dr inż. Krzysztof Stankiewicz (BM)

 

Do III grupy pracowników naukowych i badawczo-technicznych nie posiadających stopnia lub tytułu naukowego (liczba miejsc mandatowych 1):

 

mgr inż. Marek Wojtaszczyk (DLB)

 

Przewodniczący

Komisji Wyborczej

Irena Drwięga