Główna Aktualnosci Wszystkie Poszerzenie zakresu akredytacji Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ITG KOMAG nr AB 910

Poszerzenie zakresu akredytacji Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ITG KOMAG nr AB 910

Z przyjemnością informujemy, że Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG, na podstawie pozytywnych wyników oceny Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, poszerzyło zakres akredytacji AB 910

 

Zakres akredytacji AB 910 poszerzono o następujące badania :

1.    właściwości mechanicznych artykułów dziecięcych, w tym:

 • zabawek na zgodność z wymaganiami amerykańskiej normy ASTM F963,
 • wysokich krzesełek na zgodność z wymaganiami Decyzji Komisji nr 2013/121/UE,
 • łóżek piętrowych i wysokich na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 747-1,2

2.    substancji niebezpiecznych w wyrobach konsumenckich, w tym badania:

 • migracji pierwiastków z zabawek na zgodność z wymaganiami amerykańskiej normy ASTM F963,
 • zawartości ołowiu na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia REACH amerykańskiej normy ASTM F963, metodami wg amerykańskich wytycznych CPSC.
 • zawartości ftalanów na zgodność z wymaganiami amerykańskiej normy ASTM F963 i Comsumer Product Safety Improvement ACT (CPSIA),
 • migracji specyficznej amin i formaldehydu na zgodność z wymaganiami Rozporządzeń Komisji (UE): nr 10/2011 i  284/2011,
 • zawartości krótkołańcuchowych parafin chlorowanych – SCCP na zgodność z wymaganiami Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 - TZO,
 • zawartości formaldehydu na zgodność z wymaganiami japońskiej normy JIS L 1041,
 • zawartości amin wolnych i uwalnianych z barwników azowych oraz niklu na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 13688,
 • zawartości pentachlorofenolu – PCP na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia REACH oraz Wytycznych branżowych dotyczących zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

Jednocześnie w wyniku oceny Laboratorium uzyskało uprawnienia do wykonywania akredytowanych badań w zakresie elastycznym w obszarze właściwości chemicznych obejmujących oznaczanie:

 • zawartości uniepalniaczy: TCEP, TDCP i TCPP na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2009/48/WE,
 • zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – WWA (ang. PAH, niem. PAK) na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia REACH i AfPS GS PAK,
 • zawartości benzenu na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia REACH,
 • migracji monomerów: fenolu, bisfenolu A, formaldehydu na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 71-9, PN-EN 12586 i Dyrektywy 2009/48/WE - TSD,
 • migracji plastyfikatorów i zawartości barwników na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 71-9,
 • migracji MBT i przeciwutleniaczy na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 14350-2 i PN-EN 1400,
 • stężenia bisfenolu A na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 14350-2, PN-EN 14372,
 • zawartości związków lotnych na zgodność z wymaganiami norm: PN-EN 14350-2, PN-EN 14372 i PN-EN 1400.

Uprawnienia wynikające z zakresu elastycznego akredytacji pozwalają Laboratorium na:

 • modyfikację własnych metod badawczych,
 • stosowanie zaktualizowanych, znormalizowanych metod badawczych,
 • wdrażanie nowych, własnych i znormalizowanych metod badawczych

bez konieczności informowania Polskiego Centrum Akredytacji.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym, poszerzonym  zakresem akredytacji Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG-u.