Główna Aktualnosci Wszystkie Maszyny Górnicze w bazie Directory of Open Access

Maszyny Górnicze w bazie Directory of Open Access

Informujemy, że od 12 września br. Maszyny Górnicze można znaleźć w bazie Directory of Open Access DOAJ.

Baza DOAJ tworzona jest przez szwedzki Lund University i zawiera spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe.

Baza DOAJ zawiera 9950 czasopism naukowych z 122 krajów. Cała baza obejmuje ponad 2,5 mln artykułów naukowych.

Pragniemy podkreślić, iż obecność naszego kwartalnika Maszyny Górnicze w Directory od Open Access Journals zwiększa jego rangę oraz wpływa na ocenę czasopisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.