Główna Aktualnosci Wszystkie KOMEKO 2018

KOMEKO 2018

KOMEKO 2018

19. Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska

Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

19-21 marca 2018 r. – Hotel „Klimczok” – Szczyrk


PATRONAT MEDIALNY


Zakres tematyczny konferencji:

 • Racjonalna gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania.
 • Najnowsze technologie przeróbki surowców mineralnych.
 • Nowe materiały i technologie w produkcji maszyn przeróbczych.
 • Nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn przeróbczych.
 • Inteligentne systemy mechatroniczne wspomagające procesy przeróbki.
 • Automatyzacja procesów przeróbczych.
 • Systemy sterowania, diagnostyki i wizualizacji procesów.
 • Czynniki szkodliwe w procesach przeróbczych – zwalczanie zagrożeń.
 • Aspekty ekologiczne w procesach przeróbki.
 • Kierunki modernizacji zakładów przeróbczych.
 • Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach przeróbczych.
 • Innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów wydobywczych.
 • Technologie zgazowania węgla.
 • Metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych.
 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych.

 

PROGRAM KONFERENCJI