Aktualności

KOMTECH 2018

KOMTECH 2018

19. Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

24-26 września 2018 r. – Hotel „Klimczok” – Szczyrk

 

PATRONAT HONOROWY

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego


PATRONAT PRASOWY

   

 

Zakres tematyczny konferencji:

  • Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn:

-   zwiększenie trwałości i niezawodności,

-    wprowadzenie nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych,

-    ograniczenie zużycia elementów maszyn i urządzeń,

-    modernizacja,

-    zwiększenie żywotności eksploatacyjnej.

  • Inteligentne rozwiązania maszyn i urządzeń górniczych zgodnie z podejściem Industry 4.0:

-     zastosowanie Internetu Rzeczy w górnictwie,

-     rozwój systemów sterowania (systemy cyberfizyczne),

-     inteligentne systemy monitorowania i diagnostyki maszyn. Predictive Maintenance,

-     automatyzacja i robotyzacja procesów w kopalniach.

  • Maszyny i urządzenia wchodzące w skład systemów eksploatacji ścianowej i chodnikowej.
  • Systemy transportu maszyn, urobku i jazdy ludzi.
  • Bezpieczne i efektywne systemy transportu szybowego.
  • Innowacyjne rozwiązania układów napędowych.
  • Zastosowanie układów hydraulicznych i pneumatycznych w budowie maszyn.
  • Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w kopalniach:

-    identyfikacja, modelowanie i wizualizacja czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko kopalni,

-    zastosowanie komputerowej wizualizacji w procesie szkolenia i prowadzenia profilaktyki przeciwwypadkowej.

  • Najnowsze metody badawcze i techniki w dziedzinie rozpoznawania, prognozowania, ograniczania i zwalczania zagrożeń górniczych.
  • Nowoczesne systemy zarządzania kopalnią.

Specjalna sesja była poświęcona osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym uzyskanym w wyniku realizacji projektów europejskich.