Główna Aktualnosci Wszystkie Akredytacja Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Akredytacja Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 9 maja 2008 r. Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG uzyskało Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie Nr AB 910.

Image

W ramach akredytacji Laboratorium oferuje wykonanie badań bezpieczeństwa zabawek na zgodność z wymaganiami następujących norm zharmonizowanych z Dyrektywą 88/378/EWG (Dyrektywą Zabawkową): 

 • PN-EN 71-1 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne” 
 • PN-EN 71-2 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 2. Palność” 
 • PN-EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków” 
 • PN-EN 71-8 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 8. Huśtawki, zjeżdżalnie i podobne zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego – wewnątrz i na zewnątrz”.

Oferta badań bezpieczeństwa zabawek skierowana jest m.in. do producentów i importerów wprowadzających zabawki do obrotu. Wyniki badań stanowią podstawę do nadania zabawkom znaku CE, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. (w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, Dz. U. z 2003 nr 210, poz. 2045).

Zakres akredytacji Laboratorium obejmuje również:

 • analizę składu chemicznego wyrobów stalowych i żeliwnych pod kątem sprawdzenia gatunku materiału,
 • pomiar twardości i grubości materiałów metalowych,
 • pomiar chropowatości i grubości powłok ochronnych,
 • ocenę odporności korozyjnej materiałów metalowych i powłok ochronnych,
 • wyznaczenie ubytku korozyjnego blach oraz złączy spawanych,
 • ocenę stanu powierzchni wyrobu i sprawdzenia cechowania,
 • identyfikację obecności nieciągłości (wad) powierzchniowych i podpowierzchniowych w wyrobach metalowych metodami wizualną i magnetyczno – proszkową,
 • ocenę jakości wykonania złączy spawanych metodami wizualną i magnetyczno – proszkową.

Szczegółowy zakres badań akredytowanych oferowanych przez Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG przedstawiony jest w Zakresie Akredytacji Nr AB 910.