Główna Aktualnosci Wszystkie KOMAG członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL

KOMAG członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL

Image
W poniedziałek, 23 czerwca 2008 r. po raz pierwszy w Polsce, odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Komitetu Wykonawczego i Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EURACOAL. Obradom przewodniczył jego Prezes, pan dr Maksymilian Klank.
Przedmiotem dyskusji, oprócz spraw formalnych, była przyszłość węgla, rozwój energetyki oraz szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska. Stwierdzono, że różne paliwa będą wykorzystywane w przyszłości dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy, ale stabilizację w najbliższych latach gwarantuje węgiel.
Jego wykorzystanie powinno odbywać się z uwzględnieniem nowoczesnych technologii minimalizujących emisję dwutlenku węgla. Dyskutowano również o ochronie zasobów, ich racjonalnym wykorzystaniu oraz o metodach upłynniania i zgazowania węgla.Centrum KOMAG zgłosiło podczas posiedzenia chęć wstąpienia do Stowarzyszenia EURACOAL.
Przedstawiciele naszej Jednostki mgr inż. Tadeusz Mazurkiewicz oraz mgr Ewa Hordyniak przedstawili działania Centrum KOMAG w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa. Pokazano możliwości badawcze oraz przykłady najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie maszyn i urządzeń górniczych oraz maszyn i urządzeń do przeróbki surowców mineralnych. Wspomniano o działaniach Centrum KOMAG na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy bezpieczeństwa pracy. Część prezentacji została poświęcona udziałowi w projektach europejskich w ramach Funduszu Węgla i Stali. Wyrażono chęć pracy w Komitecie Badań Technicznych.
Miło nam poinformować, że KOMAG został przez aklamację przyjęty do Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.