Główna Aktualnosci Wszystkie KOMAG - członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Akustycznego

KOMAG - członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Akustycznego

Image
Na mocy decyzji Zarządu, 9 września 2008 r., Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG zostało przyjęte w poczet członków wspierających Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Przynależność do PTA stwarza możliwość wspólnego prowadzenia prac badawczych i usługowych oraz umożliwia korzystanie z laboratoriów i bazy badawczej Polskiego Towarzystwa Akustycznego.
Dzięki członkostwu KOMAG uzyskał dostęp do bogatych zbiorów bibliotecznych, zawierających m.in. tak ważne czasopisma naukowe jak „Archives of Acoustic” oraz „Acta Acustica”.
Decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia Centrum KOMAG do PTA świadczy o uznaniu osiągnięć naszej jednostki w dziedzinie wibroakustyki stosowanej, a w szczególności w zakresie ograniczania hałasu i badań nad rozkładem pola akustycznego.
Należy wspomnieć, że Polskie Towarzystwo Akustyczne rozpoczęło swą działalność z inicjatywy prof. Ignacego Małeckiego. Od początku swego istnienia miało charakter stowarzyszenia naukowego. W jego pracach uczestniczyli tak wybitni profesorowie jak: Stefan Czarnecki, Leszek Filipczyński, Tadeusz Powałowski. Obecnie w jego pracach uczestniczą wybitni naukowcy: prof. Jerzy Sadowski, prof. Zbigniew Engel czy prof. Adam Lipowczan.
Polskie Towarzystwo Akustyczne, należące do Europejskiego Towarzystwa Akustycznego (European Acoustic Association), realizuje następujące cele:
  • rozwój akustyki i dziedzin pokrewnych,
  • współpraca z naukowcami zajmującymi się akustyką i dziedzinami pokrewnymi,
  • popularyzacja akustyki z punktu widzenia osiągnięć naukowych oraz znaczenia dla społeczeństwa, gospodarki narodowej i środowiska.
Od przeszło 50 lat Polskie Towarzystwo Akustyczne jest organizatorem „Otwartego Seminarium z Akustyki”, najważniejszej w Polsce konferencji, poświęconej szeroko pojętej tematyce akustyki, począwszy od akustyki środowiska, przez akustykę przestrzeni zamkniętych do psychoakustyki.
Warto wspomnieć, że oprócz Centrum KOMAG członkami wspierającymi są: Instytut Techniki Budowlanej, znany z pionierskich prac w zakresie akustyki, Liga Walki z Hałasem, Instytut Podstawowych Problemów Techniki oraz Firma SVANTEK Sp. z o.o. – producent mierników i systemów pomiarowych dla akustyki.
Szczegółowe informacje na temat Polskiego Towarzystwa Akustycznego można znaleźć pod adresem http://www.ippt.gov.pl/akustyka/.