Główna Aktualnosci Wszystkie Certyfikacja energetyczna budynków

Certyfikacja energetyczna budynków

Zakład Systemów Ekologicznych ITG KOMAG oferuje wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nowo budowanych, sprzedawanych lub wynajmowanych budynków, zgodnie z przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2009 r. w zakresie certyfikacji energetycznej budynku.

 

 

Image

 

 

Znowelizowana ustawa Prawo Budowlane wymaga, aby nabywcy oraz najemcy budynku lub lokalu udostępnić świadectwo charakterystyki energetycznej, jeżeli przepisy precyzują dla tego budynku lub lokalu wymóg ustalenia jego charakterystyki energetycznej.
W przypadku budynków nowych oddawanych do użytkowania, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor jest obowiązany dołączyć m.in. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
Świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. „w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej”.
ITG KOMAG gwarantuje wykonanie certyfikatu energetycznego przez specjalistów posiadających stosowne uprawnienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

Certyfikat energetyczny budynku potwierdzający ilość energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku jest ważny przez 10 lat.
ITG KOMAG oferuje również opracowanie audytu energetycznego dla budynków:
  • zgodnie z wymogami Ustawy „O wspieraniu termomodernizacji i remontów”,
  • zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z uwzględnieniem efektu ekologicznego.
Audyt Energetyczny budynku jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.
Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowiąc także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania certyfikatów energetycznych można uzyskać w Zakładzie Systemów Ekologicznych ITG KOMAG – tel. 32 2374 416