Główna Aktualnosci Wszystkie Komitet Techniczny ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie

Komitet Techniczny ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie

Z dniem 15 czerwca 2009 roku Instytut Techniki Górniczej KOMAG przejął prowadzenie Sekretariatu Komitetu Technicznego nr 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie, który dotychczas prowadzony był przez Wyższy Urząd Górniczy.  
Komitety techniczne są działającymi przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym kolegialnymi ciałami powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych.
Image

Zakres działania Komitetu Technicznego nr 164 obejmuje:

Wymagania bezpieczeństwa dla: wyposażenia technicznego zakładów górniczych, systemów zasilania i zabezpieczeń w elektroenergetyce kopalnianej, telekomunikacji w zakładach górniczych, urządzeń i systemów oceny zagrożeń naturalnych.

Komitet nr 164 jest wiodącym w zakresie współpracy z: europejskim Komitetem CEN/TC 196;  (grupy robocze WG 1;  WG 3;  WG 4;  WG 5;  TC WG 7).

Do najważniejszych zadań Komitetu Technicznego nr 164 należy:
  1. przygotowywanie programów prac normalizacyjnych,
  2. ustalanie źródeł finansowania i planowanie kosztów prac KT,
  3. uzgadnianie projektów PN i innych dokumentów normalizacyjnych,
  4. wnioskowanie o zatwierdzanie i wycofywanie PN i innych dokumentów normalizacyjnych,
  5. uczestniczenie w międzynarodowej i regionalnej współpracy normalizacyjnej,
  6. opiniowanie projektów PN oraz projektów innych dokumentów normalizacyjnych na wniosek innych KT,
  7. ustalanie interpretacji postanowień PN i innych dokumentów normalizacyjnych,
  8. współpraca z innymi KT w zakresie uzgadniania projektów PN i innych dokumentów normalizacyjnych o tematyce dotyczącej kilku KT,
  9. nadzór nad aktualnością PN.
W skład Komitetu wchodzą specjaliści, z przyporządkowanego zakresu tematycznego jemu przyporządkowanego, delegowani przez organy administracji rządowej, organizacje: gospodarcze, pracodawców, konsumenckie, zawodowe i naukowo-techniczne, szkół wyższych i nauki.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG ma nadzieję, że współpraca między wymienionymi wcześniej stronami zaowocuje nowymi opracowaniami normalizacyjnymi.

Wszystkich zainteresowanych, zarówno działalnością Komitetów Technicznych, jak i tworzeniem nowych Polskich Norm z dziedziny górnictwa, zachęcamy do współpracy w ramach działających przy KOMAG- u Sekretariatów.

Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub tel. 32/2374-177.