Główna Aktualnosci Wszystkie Nowe możliwości badawcze

Nowe możliwości badawcze

Image
Z przyjemnością informujemy Państwa, że Laboratorium Badań Stosowanych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jako pierwsze laboratorium w środowisku górniczym uzyskało prawo do wykonywania badań w tzw. zakresie elastycznym.

Elastyczny zakres akredytacji oznacza, że w określonych obszarach działalności, laboratorium ma możliwość reagowania na potrzeby swoich klientów poprzez modyfikowanie lub włączanie do swojego zakresu akredytacji dodatkowych metod badawczych, bez konieczności każdorazowego informowania PCA. Warunkiem zmiany zakresu na elastyczny jest potwierdzenie przez Polskie Centrum Akredytacji; kompetencji laboratorium nie tylko w obszarze wykonywania badań, ale także do zarządzania działaniami w ramach zakresu elastycznego. Obecnie Laboratorium Badań Stosowanych posiada akredytowany zakres elastyczny w akredytowanej swojej dziedzinie technicznej i ma możliwość:

  • stosowania zmodyfikowanych własnych metod,

  • stosowania zaktualizowanych metod znormalizowanych,

  • wdrażania nowych własnych i znormalizowanych metod.

Przyznany Laboratorium Badań Stosowanych elastyczny zakres badań umożliwia szybsze reagowanie na potrzeby Klientów i przedstawianie im kompleksowej oferty badań. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym: zakresem akredytacji laboratorium oraz z aktualną listą badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.