Główna Aktualnosci Wszystkie

Aktualności

Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż rzeczowego majątku trwałego

 

Więcej: Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż rzeczowego majątku trwałego

   

Realizacja projektu typu FORESIGHT

Image

 

Zakończono pierwszy etap realizacji projektu celowego, pt. „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego”, w którym dokonano przeglądu technologii i technik mechanizacyjnych stosowanych w kopalniach węgla kamiennego.

Więcej: Realizacja projektu typu FORESIGHT

   

Nowa Infrastruktura Badawcza

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje listę dużych inwestycji infrastruktury badawczej, których wartość przekracza 50 milionów euro. Działanie to wynika z uruchomienia w latach 2007-2013 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Polska. W tym okresie do naszego kraju napłyną fundusze strukturalne z Unii Europejskiej. Część z nich przeznaczona jest dla sektora B+R.

Więcej: Nowa Infrastruktura Badawcza

   

KOMEKO 2006

Image

Innowacyjne systemy przeróbcze

surowców mineralnych

 

21-23 marca 2006 r. - Zakopane

PROGRAM KONFERENCJI

Więcej: KOMEKO 2006

   

Strona 34 z 34