Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

Zakres elastyczny dla Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

 

Image

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu Techniki Górniczej KOMAG uzyskało prawo do wykonywania badań w zakresie elastycznym,
w obszarze chemii. Elastyczny zakres akredytacji oznacza, że ww. obszarze działalności, laboratorium ma możliwość reagowania na potrzeby swoich klientów poprzez modyfikowanie lub włączanie do swojego zakresu akredytacji dodatkowych metod badawczych, bez konieczności każdorazowego informowania Polskiego Centrum Akredytacji.

 

Więcej: Zakres elastyczny dla Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

   

Nowe możliwości badawcze

Image
Z przyjemnością informujemy Państwa, że Laboratorium Badań Stosowanych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jako pierwsze laboratorium w środowisku górniczym uzyskało prawo do wykonywania badań w tzw. zakresie elastycznym.

Więcej: Nowe możliwości badawcze

   

Innowacyjne rozwiązania maszyn wydobywczych podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju

Image
Na mocy decyzji  nr 59/2010 z dnia 15.01.2010 r. Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe KOMAG – ZZM, którego liderem jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG, przyznano środki finansowe, na realizację projektu w ramach przedsięwzięcia IniTech pt.: „Innowacyjne rozwiązania maszyn wydobywczych podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju” ( akronim: INERG). 

 

Więcej: Innowacyjne rozwiązania maszyn wydobywczych podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju

   

Notyfikacja w zakresie Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC

Miło nam poinformować, że Instytut Techniki Górniczej KOMAG posiadający status jednostki notyfikowanej (JN) o numerze 1456 jako pierwszy spośród jednostek notyfikowanych w Polsce z branży górniczej rozszerzył swoją notyfikację o nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE. Image

Więcej: Notyfikacja w zakresie Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC

   

Komitet Techniczny ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie

Z dniem 15 czerwca 2009 roku Instytut Techniki Górniczej KOMAG przejął prowadzenie Sekretariatu Komitetu Technicznego nr 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie, który dotychczas prowadzony był przez Wyższy Urząd Górniczy.  
Komitety techniczne są działającymi przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym kolegialnymi ciałami powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych.
Image

Więcej: Komitet Techniczny ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie

   

Projekt typu foresight pt. "Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii dla przemysłu maszynowego"

W związku z konkursem ogłoszonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (poddziałanie 1.1.1) ITG KOMAG przystąpił wspólnie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechniką Wrocławską, Naczelną Organizacją Techniczną Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oraz Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych do opracowania projektu typu foresight pt. „Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii dla przemysłu maszynowego” o akronimie FOPMASZ.

Więcej: Projekt typu foresight pt. "Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii dla przemysłu maszynowego"

   

Strona 16 z 18