Rok 1980

Trybuna Robotnicza 1980 nr 1caoW 1980 roku rozpoczęto budowę hali badawczej D, w której w 1985 roku zlokalizowano dwa nowoczesne stanowiska badawcze do badań sekcji obudowy zmechanizowanej.

Oddanie do eksploatacji tych unikatowych w skali światowej stanowisk badawczych zmieniło profil działalności Zakładu Badań Obudów i Techniki Pomiarowej. Stopniowo ograniczano badania i pomiary przemyslowe, na rzecz badań sekcji obudowy zmechanizowanej o czym wspomina Zastępca Dyektora ds. naukowo-badawczych KOMAGU-u doc. dr inż. Jan Rynik w artykule w Trybunie Robotniczej.


Maszyny wycigowe projektanciZespół projektowanów maszyn wyciągowych w KOMAG-u w latach 80. XX w.


W tym roku opracowano między innymi dokumentację techniczną:

 • W11.042 Kombajn górniczy ścianowy KGS-160N
 • W31.027 Obudowa osłonowa GLINIK-055/15-OzM do współpracy z SWS-6N
 • W26.013 Kolejka podszybowa SKL-5000 z napędem H-5000 V wyp. elektr.

Rok 1981

znaczek KOMAG 13972 mUstanowiono odznakę Zasłużony pracownik KOMAG-u. Pismo Dyrektora z dnia 29.05.1981 r. dot. regulaminu przyznawania odznaki "Zasłużony Pracownik KOMAG-u", nr rej. 0-25/81, znak: DPK/81.


W tym roku powstała między innymi dokumentacja techniczna:

 • W20.032 Przenośnik zgrzebłowy Rybnik/80/Poltrak II
 • W31.029 Obudowa oslonowa PIOMA 25/40-Oz
 • W31-034 Obudowa osłonowa FAZOS-12/28-OzK
 • W71.041 Podajnik wibracyjny trapezowy WPT-3

Rok 1982

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG

Trybuna Robotnicza 1982 nr 34Na podstawie Zarządzenia nr 142 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 sierpnia 1982 r. utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG.

Komag5

W tym roku opracowano między innymi dokumentację techniczną:

 • W11.065 Kombajn węglowy bębnowy KWB-3RDUW/160
 • W20.039 Przenośnik węglowy Skat/E/180
 • W31.044 Obudowa osłonowa FAZOS-12/28-OzK2
 • W74.045 Osadzarka ziarnowa OZ12L3

Rok 1982 to czas owocnej współpracy z FAMUR-em, szczególnie w obszarze produkcji nowych kombajnów ścianowych.


Trudnym latom stanu wojennego w Polsce 1981-1983 towarzyszyły liczne wizyty partyjnych prominentów. Zachowało się kilka zdjęc z tego okresu, między innymi z wizyty z 24 sierpnia 1982 roku.

2 f  Kopia

3 f  Kopia

5 f  Kopia

Rok 1983

Trybuna Robotnicza 1983 nr 99W 1983 roku w polskich kopalniach węgla kamiennego pracowało 590 kombajnów ścianowych, z czego 564 kombajnów produkcji FMG FAMUR według dokumentacji KOMAG-u.


Decyzją dyrektora KOMAG-u mgr inż. Wojciecha Skoczyńskiego rozpoczęto wydawanie czasopisma technicznego o nazwie "Maszyny Górnicze". Czasospimo to miało się ukazywać jako kwartalnik.

MaszGorn1Postanowiono, że poszczególne numery nowego czasopisma będą, podobnie jak wydawane dotychczas informatory, poświęcone określonej grupie maszyn lub procesów technologicznych stosowanych w kopalniach.

Pierwszy numer czasopisma Maszyny Górnicze, który wydrukowany został dnia 3 czerwca 1983 roku w nakładzie 400 egzemplarzy, poświęcony był kombajnom ścianowym. W miarę upływu czasu czasopismo zaczęło zyskiwać zarówno czytelników, jak i autorów publikacji. Pierwszymi autorami "z zewnatrz" byli pracownicy Politechniki Śląskiej: Wlodzimierz Sikora, Marek Jaszczuk oraz Alfred Tront.

Rok 1985

Do struktury POLMAG-u zostało włączone Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, tworząc w ten sposób Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG.

Podstawy prawne:

 • Zarządzenie nr 20/Org Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1984 roku w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG.
 • Zarządzenie nr 5/Org Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 22 kwietnia 1985 roku zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG.

Trybuna Robotnicza 1983 nr150Uruchomiono produkcję kombajnu górniczego KGS-620 z kruszarką kęsów (IV kwartał 1985 roku).


Opracowano pierwszy elektryczny napęd mechanizmu posuwu z silnikami prądu przemiennego zasilanymi z przemiennika częstotliwości, który zastosowano w kombajnie KGS-150. Zalety tego napędu były następujące:

 • automatyczna regulacja prędkości w zależności od obciążenia silników, co przyczyniło się do zwiększenia trwałości napędów i ograniczyło liczbę występujących awarii, a przede wszystkim zwiększyło wydajność
 • oszczędność energetyczna uzyskana dzięki wyższej sprawności napędów elektrycznych bez stosowania przekładni hydrostatycznej
 • zwiększenie trwałości elektrycznych napędów posuwu w stosunku do napędów hydraulicznych

Opracowano pierwsze wewnętrzne "Wytyczne opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i zasad jej numeracji IZ-85/TIN-001", które ujednoliciły zasady numeracji i formę graficzną dokumentacji.


W roku 1985 opracowano między innymi dokumentację techniczną:

 • W91.155 Ścianowy kompleksowy kombajn KKS-1622/PZ
 • W90.080 Instalacja odpylająca IO-500P
 • W74.089 Osadzarka OS24B 3
 • W74.096 Wzbogacalnik zawiesinowy DISA - 2KU-3500 P
 • W32.085 Kompleks ścianowy obudowy osłonowej TAGOR 17/37 LV-Oz ze stropnicą wysuwną

KOMAG otrzymał odznakę honorową - "Zasłużony dla Politechniki Śląskiej".


Stanowisko badawcze85Pierwsze stanowisko badawcze pod nazwą "Stacja badań dynamicznych elementów i sekcji obudowy dla pokładów tąpiących" zostało przekazane do eksploatacji 25 lutego 1985 roku, zaś drugie "Stacja prób obudów zmechanizowanych" w dniu 3 października tego samego roku. Oddanie do eksploatacji unikatowych w skali światowej stanowisk badawczych zmieniło profil działalności Laboratorium Badań, stopniowo ograniczając prowadzenie badań i pomiarów przemysłowych, na rzecz badań laboratoryjnych sekcji obudów zmechanizowanych i ich elementów.


Opracowano metodyki prowadzenia badań w oparciu o dokument pod nazwą "Tymczasowe wymagania, wytyczne konstruowania oraz prowadzenia badań laboratoryjnych oraz prób eksploatacyjnych obudów zmechanizowanych dla dopuszczenia typu do produkcji i stosowania" zatwierdzonym przez ówczesne Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w grudniu 1984.