Laboratoria badawcze ITG KOMAG zapewniają ścisłą współpracę i dotrzymywanie warunków umowy z Klientem podczas wykonywania zleconych przez niego badań. Laboratoria każdorazowo dokonują z Klientem uzgodnień dotyczących zakresu badań, jak również zapewniają wykonywanie badań metodami gwarantującymi rzetelność i obiektywność wyników.

Laboratoria zawsze dokonują przeglądu możliwości wywiązania się ze zlecenia przed jego przyjęciem oraz zapewniają Klienta o poufności badań na każdym etapie ich realizacji.

Klient ma zawsze możliwość złożenia skargi na Laboratoria. ITG KOMAG  przyjmuje zasadę, że Klient lub inna strona składająca skargę kieruje się zawsze uzasadnioną i obiektywną podstawą do jej złożenia.

ITG KOMAG rozpatruje wszystkie pisemne skargi otrzymywane od Klientów lub stron trzecich. Klient ma prawo złożyć skargę na piśmie lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Skargi rozpatrywane są zgodnie z ustanowioną w Instytucie procedurą, która obejmuje następujące etapy:

 • ocenę i potwierdzenie, czy skarga odnosi się do prowadzonej przez Instytut działalności, za którą jest odpowiedzialna,
 • skierowanie informacji dotyczącej skargi do laboratorium celem wyjaśnień,
 • poinformowanie zgłaszającego skargę w terminie 14 dni od daty wpływu o formalnym przyjęciu skargi,
 • zebranie i zweryfikowanie wszystkich niezbęd­nych informacji, w celu podjęcia decyzji dotyczącej skargi,
 • podjęcie decyzji rozstrzygającej skargę,
 • formalne powiadomienie składającego skargę o wy­nikach i zakończeniu procesu postępowania.

W przypadku skarg nieuzasadnionych Klient bądź strona trzecia ponoszą koszty związane z procesem rozpatrywania skargi, natomiast laboratorium ponosi koszty związane ze skargami uzasadnionymi.

Zakres badań obejmuje:Image

 • tworzywa sztuczne,
 • farby i lakiery,
 • tkaniny,
 • drewno, papier,
 • wyroby budowlane (np. profile okienne, rynny, bramy garażowe, żaluzje i rolety zewnętrzne),
 • materiały oraz wyroby stosowane na elementy wewnętrzne i zewnętrzne samochodów.

Badania wykonywane są na zgodność z wymaganiami:

 • norm serii Tworzywa sztuczne:PN-EN ISO 4892-1, -2,
 • norm serii Tekstylia. Odporność wybarwień:PN-EN ISO 105-B02, 105- B04, 105- B06,
 • norm serii Farby i lakiery:PN-EN ISO 16474-1, -2,
 • normy Konstrukcje budowlane: PN-EN ISO 11431.

Kontakt:

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.komag.eu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z dn. 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów nakłada na producentów i dystrybutorów wymagania zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania produktów wprowadzanych do sprzedaży i przeznaczonych dla konsumentów, w tym grillów.

Grill można uznać za bezpieczny, jeśli wykazuje zgodność z normami unijnymi PN-EN 1860, zharmonizowanymi z ww. dyrektywą.

Oferta Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska obejmuje badania grillów opalanych paliwami stałymi i podpałek do rozpalania paliw stałych, realizowanych w ramach elastycznego zakresu akredytacji.

Zakres badań obejmuje m.in.:

 • jakość wykonania,
 • wymiary geometryczne elementów konstrukcyjnych,
 • czas pracy silnika,
 • stabilność, wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne,
 • palność i odporność podpałek na wilgoć.

  

Kontakt:

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.komag.eu

Elastyczny zakres akredytacji Laboratorium obejmuje badania:

W zakresie elastycznym Laboratorium posiada kompetencje i uprawnienia w zakresie stosowania i wdrażania zmodyfikowanych własnych metod oraz zaktualizowanych metod znormalizowanych.


Lista badań akredytowanych w ramach elastycznego zakresu akredytacji  [PDF]

Kontakt:

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. nzw. ITG KOMAG
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.komag.eu

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG jako jedyna w Polsce jednostka badawcza oferuje w pełnym zakresie akredytowane badania wózków dziecięcych, m.in.:  wózków głębokich, spacerowych oraz wózków podwójnych. Badania te są realizowane zgodnie z normą PN-EN 1888-1:2019-02 oraz PN-EN 1888-2:2019-02.

Zakres oferty obejmuje badania:

 • wytrzymałości na nierównej nawierzchni konstrukcji wózka,
 • wytrzymałości prowadnicy,
 • odporności kół na ścieranie,
 • trwałości i skuteczności działania urządzenia hamującego i unieruchamiającego,
 • wytrzymałości kół,
 • wytrzymałości na skręcanie i rozciąganie elementów wózka,
 • trwałości urządzeń do  mocowania gondoli i siedzisk,
 • wytrzymałości i skuteczności systemów zabezpieczających,
 • wytrzymałości punktów mocowania szelek oraz mocowania systemu zapięć do siedziska,
 • zwolnienia mechanizmu blokującego jednym działaniem,
 • uwięźnięcia głowy, tułowia, palców,
 • stabilności wózków oraz podłużnej stabilności gondoli z uchwytami do podnoszenia,
 • dostępności materiałów wypełniających,
 • trwałość uchwytów do przenoszenia oraz punktów mocowania uchwytów gondoli i przenośnych siedzisk,
 • trwałość znakowania,
 • parametrów geometrycznych wózka,
 • grubości wyściółki wewnętrznej gondoli, siedziska oraz folii z opakowania,
 • palności oraz substancji niebezpiecznych w materiałach stosowanych w konstrukcji wózka.

Kontakt:

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.komag.eu