Główna Badania Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Badania nieniszczące

Oferta badań nieniszczących, wykonywanych przez Laboratorium Inżynierii Materiałowej
i Środowiska w ramach akredytacji obejmuje m.in:

  • identyfikację obecności nieciągłości (wad) wewnętrznych, powierzchniowych
    i podpowierzchniowych w wyrobach metalowych,

  • ocenę stanu powierzchni wyrobu metalowego i powłok ochronnych oraz jakości wykonania złączy spawanych,

  • pomiar grubości wyrobów metalowych oraz wyznaczenie ubytku korozyjnego, odchyłki prostoliniowości, płaskości i owalności,

  • sprawdzenie wymiarów geometrycznych i cechowania.

 

 


Image
Image

Badanie nieniszczące wykonywane są metodą ultradźwiękową (UT)

 

Personel realizujący badania nieniszczące posiada, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 9712, indywidualne certyfikaty kompetencji w zakresie metody badawczej UT, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie.