Główna Badania Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Badanie wyposażenia placów zabaw i nawierzchni

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska oferuje badania akredytowane wyposażenia placów zabaw i nawierzchni, zgodnie z wymaganiami:

 • PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

 • PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,

 • PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni,

 • PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli,

 • PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących,

 • PN-EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy,
 • PN-EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennych,
 • PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Image

 

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

 

 

 

Zakres badań obejmuje badania elementów wyposażenia placów zabaw, np.:

 • huśtawek w zakresie:
  • prześwitu pionowego siedzisk,
  • odstępu między siedziskami i stateczności siedzisk huśtawki mających więcej niż jeden punkt zawieszenia,
  • sposobu i stanu zawieszeń siedzisk,
  • projektowania i podziału huśtawek na sekcje,
  • wymiaru powierzchni upadku,
  • rodzaju i stanu zabezpieczeń przed skakaniem,
 • zjeżdżalni w zakresie:
  • dostępu do zjeżdżalni,
  • stanu i wymiarów części startowej, zjazdowej i wyjściowej oraz burt zabezpieczających i profilu,
  • wymiaru powierzchni upadku,
 • karuzeli w zakresie:
  • prędkości obrotu,
  • stanu i wymiarów karuzel,
  • wymiaru przestrzeni minimalnej oraz wysokości swobodnego upadku,
 • urządzeń kołyszących w zakresie:
  • sposobu hamowania,
  • wymiaru elementów konstrukcyjnych,
  • wymiaru powierzchni upadku,
 • całkowicie obudowanych urządzeń w zakresie:
  • dróg ewakuacyjnych oraz widoczności,
  • zabezpieczenia przed upadkiem,
  • wymiaru przestrzeni upadku i wolnej oraz powierzchni zderzenia,
  • stanu połączeń i lin,
 • sieci przestrzennej w zakresie:
  • ochrony przed upadkiem oraz urazami,
  • wymiaru elementów nośnych.

W ramach badań wykonywane jest ocena stanu bezpieczeństwa wyposażenia placów zabaw, w tym m.in.:

 • stanu części metalowych oraz wykończenia urządzenia,
 • dostępności dla dorosłych pomagających w czasie zabawy,
 • zabezpieczenia przed upadkiem oraz zakleszczeniem ciała,
 • wymiarów stref bezpieczeństwa,
 • stanu i wymiarów środków dostępu, w tym: drabinek, schodów, pochylni,
 • stanu złączy, części zużywających się oraz części ruchomych,
 • stanu i wymiarów lin oraz łańcuchów,
 • kompletności oznakowania.

Oferta badań akredytowanych obejmuje również wyznaczenie krytycznej wysokości upadku HIC

dla nawierzchni placów zabaw amortyzujących upadki.

Ponadto, Laboratorium oferuje:

okresowe przeglądy stanu technicznego placów zabaw oraz szkolenia dla osób je nadzorujących.