Główna Badania Laboratorium Badań Stosowanych Badania stopnia ochrony IP

BADANIA STOPNIA OCHRONY IP

Image

  • obudowy urządzeń oraz maszyn

  • ochrony oznaczonej pierwszą cyfrą charakterystyczną przed wnikaniem obcych ciał stałych (IP 6X)

  • ochrony oznaczonej drugą cyfrą charakterystyczną
    przed wnikaniem wody (IP X8)

 

wyposażenie do pomiarów i badań

  • komora pyłowa: maksymalne wymiary: 2000 x 2000 x 3000 mm, maksymalny ciężar obudowy: 5000 kg

  • stanowisko do badań wodnych (natryskowych) maksymalny ciężar obudowy: 2000 kg