Główna Badania Laboratorium Badań Stosowanych Pomiary wielkości mechanicznych

POMIARY WIELKOŚCI MECHANICZNYCH

Image

 • sił ściskających

 • sił rozciągających

 • przemieszczenia

Zakres prowadzonych badań

 • wytrzymałości na uderzenia mechaniczne

 • wytrzymałości na spadek swobodny

 • wytrzymałości na moment skręcający

 • próby wyciągania kabli z wpustów kablowych

 • próby szczelności wpustów kablowych

 • próby wytrzymałościowe osłon ognioszczelnych na nadciśnienie (próba statyczna)

wyposażenie do pomiarów i badań

 • stanowisko przystosowane jest do uzyskania następujących parametrów:

  • siła wyciągania kabla z wpustów do 10kN,

  • moment skręcający do 300Nm,

  • ciśnienie do 100bar,

  • siły ściskające w zakresie do 1MN,

  • siły rozciągające w zakresie do 600kN.