Główna Struktura własnościowa

Struktura własnościowa

Instytut Techniki Górniczej KOMAG jest państwową osobą prawną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.