Główna Certyfikacja Informacje dla klientów Komunikaty I kwartał 2016

Komunikaty I kwartał 2016

Komunikat nr 1/2016 – I kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Certyfikacja wyrobów został zamieszczony aktualny Zakres akredytacji nr AC 023 wydanie nr 14 z dnia 7.09.2015 r. Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej.

 

Nowe wydanie zakresu akredytacji m.in. poszerza obszar akredytowanej działalności Zakładu o możliwość przeprowadzania procesów oceny zgodności wyrobów z wymaganiami norm:

- PN-EN 14986:2009 (ICS 29.260)

„Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”,

- PN-EN 1710+A1:2010 i PN-EN 1710+A1:2010/AC:2011 (ICS 73.100)

„Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych”,

- PN-G-32000:2011 (ICS 73.100)

„Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne. Złącza wtykowe. Wymagania”.

 

W nowym zakresie akredytacji ponadto został uwzględniony szereg kolejnych wydań norm, w związku z czym zachęcamy wszystkich Producentów i Dostawców, którzy posiadają ważne certyfikaty zgodności opatrzone symbolem akredytacji AC 023, aby dokonali przeglądu swoich certyfikatów pod kątem aktualności wymagań, z którymi zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą. W sytuacji, gdy certyfikat potwierdza zgodność z nieaktualnymi wymaganiami, prosimy zwrócić się do naszego Zakładu z wnioskiem o ocenę swojego wyrobu z aktualnymi dokumentami kryterialnymi.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca zwrócił się do Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie z wnioskiem o objęcie zakresem akredytacji przyszłych procesów oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (tzw. nowej dyrektywy „ATEX”). Przypominamy Państwu, że dyrektywa 94/9/WE utraci moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.