Komunikat nr 3

Informujemy, że Komisja Europejska w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2009/C 321/09 z dnia 29.12.2009 r., przesunęła datę ustania domniemania zgodności normy EN 954-1. Należy jednak pamiętać, że norma PN-EN 954-1:2001 została przez  Polski Komitet Normalizacyjny wycofana i zastąpiona normę PN-EN 13849-1:2006.