Komunikat nr 7

Informujemy, że decyzją Rady Technicznej CEN nr 63/2005 wprowadzono Normy Europejskie skonsolidowane, włączające zmiany do treści normy.
W konsekwencji zmieniono zasady numeracji Norm Europejskich, zgodnie z poniższym przykładem: 
- EN 71-1:2005 i osobno wydana do niej zmiana o numerze EN 71-1:2005/A3:2006 oraz poprawka EN 71-1:2005/AC:2006, po opracowaniu w CEN projektu nowej zmiany A4 i połączeniu treści dotychczas zatwierdzonych dokumentów z treścią projektu zmiany, otrzymała numer EN 71-1:2005+A4:2007.     
Prezes PKN wydał decyzję o zmianie numerów Polskich Norm wprowadzających Normy Europejskie skonsolidowane. 
Obecnie takie Polskie Normy oznaczone będą numerem PN-EN …+A… .