Komunikaty III kwartał 2014

 

 

Komunikat nr 2/2014

W nawiązaniu do zamieszczonego na początku bieżącego roku Komunikatu nr 1/2014 Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca uprzejmie informuje, że aktualny „Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 94/9/WE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE (2014/C 76/04) z dnia 14.03.2014 r. powołuje normę EN 60079-0:2012 (PN-EN 60079-0:2013-03)Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. Podstawowe wymagania”, jako wydanie zharmonizowane z dyrektywą 94/9/WE (ATEX).

Jednocześnie w/w Komunikat Komisji ustala datę ustania domniemania zgodności normy zastąpionej EN 60079-0:2009 na dzień 2 kwietnia 2015 r., co jest tożsame z datą podaną w „Komunikacie Nr 7/2014 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności” dla zastąpionego wydania normy.

Od czasu publikacji normy EN 60079-0:2012 w Dzienniku Urzędowym UE Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca prowadzi procesy oceny zgodności urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w oparciu o zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w wydaniu z 2012 roku normy zharmonizowanej.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.