Komunikaty I kwartał 2017

Komunikat nr 2/2017 – I kwartał

WYTYCZNE DLA KLIENTÓW NA OKRES PRZEJŚCIOWY

W celu dostosowania  się do wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10 zaleca się, aby organizacja w okresie przejściowym:

 • zidentyfikowała różnice organizacyjne, które należy uwzględnić w celu spełnienia nowych wymagań,
 • opracowała plan wdrożenia,
 • zapewniła właściwe szkolenie i świadomość wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność organizacji,
 • zaktualizowała dotychczas stosowany system zarządzania jakością (QMS), tak, aby spełniał nowe i zmienione wymagania oraz zapewniła weryfikację jego skuteczności poprzez przeprowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania,
 • poddała się auditowi potwierdzającemu spełnienie wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10 (w ramach auditu nadzoru, auditu ponownej certyfikacji lub auditu  dodatkowego) w terminie do 15 lipca 2018 r.; przeprowadzenie auditu w terminie późniejszym może być obciążone ryzykiem braku możliwości wydania decyzji o certyfikacji/ponownej certyfikacji przed 15 września 2018 r. (ze względu na czas niezbędny do wdrożenia działań korygujących i ocenę ich skuteczności).

 

 


 

Komunikat nr 1/2017 – I kwartał

Przejście z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015

PLAN KOORDYNACJI AUDITÓW I DZIAŁAŃ CERTYFIKACYJNYCH DLA ZMIENIONEJ NORMY

Na półmetku okresu przechodzenia od PN-EN ISO 9001:2008 na normę PN-EN ISO 9001:2015-10 uprzejmie informujemy, że Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca,  uwzględniając:

 • Komunikat Polskiego Centrum Akredytacji nr 177 z dnia 28.10.2015 roku,
 • Dokument IAF ID 9:2015 „Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015

stosuje niżej wymienione zasady postępowania w odniesieniu do swoich certyfikowanych klientów lub ubiegających się o certyfikację systemu zarządzania jakością.

ZASADY POSTĘPOWANIA

 • Certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zarządzania jakością z PN-EN ISO 9001:2009 tracą ważność z dniem 14 września 2018 r.
 • Do dnia 14 września 2017 r. dokumentem odniesienia w procesie certyfikacji / ponownej certyfikacji może być norma PN-EN ISO 9001:2009 lub PN-EN ISO 9001:2015-10. Od 15 września 2017 r. jedynym dokumentem odniesienia może być norma PN-EN ISO 9001:2015-10.
 • Certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009, które będą wydawane w okresie „przejścia” będą miały datę ważności do 14.09.2018 r.
 • Ocena systemu zarządzania jakością certyfikowanych klientów na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015-10 odbywać się będzie podczas auditów nadzoru lub auditów ponownej certyfikacji. Na życzenie klienta ocena taka może się odbyć w innym, uzgodniony z jednostką certyfikującą terminie. Zmiana kryterium oceny podczas auditu nadzoru nie powoduje zmiany ważności certyfikatu.
 • Ze względu na to, że audit „przejścia” obejmuje wszystkie wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, jego czas wyznacza się jak dla auditu ponownej certyfikacji.
 • Proces oceny systemu zarządzania jakością inicjuje klient poprzez wypełnienie formularza wniosku o certyfikację, w którym dokumentem odniesienia jest PN-EN ISO 9001:2015-10
  (https://komag.eu/certyfikacja/certyfikacja-systemow-zarzadzania/przydatne-druki),
 • W przypadku auditów prowadzonych w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10, ocena skuteczności działań korygujących z poprzedniego auditu w odniesieniu do wymagań
  PN-EN ISO 9001:2009, będzie prowadzona w oparciu o obydwie normy.
 • Kompetencje i organizacja Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej pozwalają na prowadzenie auditów na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10. Po uzyskaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji do certyfikacji systemów zarządzania jakością
  w oparciu o PN-EN ISO 9001:2015-10, certyfikaty wydane na podstawie oceny wg tej normy zostaną wymienione przez jednostką certyfikującą, w celu umieszczenia na nich znaków akredytacji.

Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania niniejszego komunikatu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. +48 32 2374604, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.