Zakład Doskonalenia Kadr - KOMAG Sp. z o. o.

  • Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do rejestru Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
  • Posiadamy upoważnienie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach do prowadzenia szkoleń kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla górnictwa.
  • Przy naszej Spółce działa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Okręgowy Urząd Górniczy do sprawdzania umiejętności kandydatów na stanowiska w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które wymagają szczególnych kwalifikacji.
  • Mamy 54 letnie doświadczenie w organizowaniu kursów i szkoleń.
  • Zajęcia prowadzi wysokokwalifikowana kadra dydaktyczna.
  • Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia.
  • Kontakt - tel./fax 32 2374-682, 32 2374-638.

Prowadzimy kursy i szkolenia dla pracowników z wszystkich branż, w tym między innymi:

I. Dla górnictwa

1. Kursy dla pionu górniczego

Operator kombajnów ścianowych 16 dni
Operator kombajnów chodnikowych 11 dni
Operator obudów zmechanizowanych 5 dni
Maszynista kolejek podwieszanych szynowych 9 dni
Maszynista kolejek podwieszanych linowych 4 dni
Maszynista kolejek spągowych 5 dni
Kopalniany zaplatacz lin stalowych 10 dni
Kurs uzupełniający dla kopalnianych zaplataczy lin stalowych (rdzeń stalowy) 5 dni
Zaplatacz lin stalowych - rdzeń organiczny 7 dni
Weryfikujący w zakresie uprawnień do splatania lin splotowych splotem długim 2 dni
Górnik 10 dni
Kurs obsługi przenośników taśmowych 3 dni
Kurs obsługi kołowrotów + 10 dni praktyki u zamawiającego 2 dni
Kursy dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakresie zwalczania zagrożenia pyłowego, metanowego oraz wyrzutami gazów i skał 5 dni
Kursy dla kierownictwa i dozoru ruchu w zakresie zagrożeń tąpaniami 5 dni
Kursy dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakresie transportu w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45 stopni 5 dni

2. Kursy dla pionu szybowego

Sygnalista szybowy 9 dni
Maszynista maszyn wyciągowych 19 dni
Rewident urządzeń wyciągowych 8 dni
Rewident urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowej 8 dni
Konserwator mechanik maszyn wyciągowych 12 dni
Konserwator elektryk maszyn wyciągowych z napędem tradycyjnym 10 dni
Cieśla szybowy 10 dni
Kursy dla osób kierownictwa i dozoru ruchu wyciągów szybowych w specjalności mechanicznej 10 dni
Kursy dla osób kierownictwa i dozoru ruchu wyciągów szybowych w specjalności elektrycznej 10 dni

3. Kursy dla pionu elektrycznego

Podwyższenie kwalifikacji dołowych elektromonterów górniczych 15 dni
Naprawa i konserwacja aparatury elektrycznej kombajnów chodnikowych 5 dni
Naprawa i konserwacja aparatury elektrycznej kombajnów ścianowych z ciągnikami hydraulicznymi 5 dni
Naprawa i konserwacja wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych 10 dni
Naprawa i konserwacja przewoźnych stacji transformatorowych 10 dni
Naprawa i konserwacja układów automatyki odstawy przenośnikowej 10 dni
Naprawa i konserwacja urządzeń łączności telefonicznej i głośnomówiącej 8 dni
Rewident urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania 7 dni
Remonty silników elektrycznych 3 dni
Kurs specjalistyczny dla osób wykonujących pomiary prądów błądzących 2 dni
Kurs obsługi ładowni akumulatorów w kopalniach węgla kamiennego 1 dzień
BHP dla elektromonterów sprzętu elektrycznego do 1kV 5 dni
BHP dla elektromonterów sprzętu elektrycznego powyżej 1kV 3 dzień

4. Kursy dla pionu mechanicznego

Naprawa i konserwacja kombajnów ścianowych 10 dni
Diagnostyka i naprawa układów hydrauliki kombajnów ścianowych 10 dni
Naprawa kombajnów chodnikowych 5 dni
Ślusarz - hydraulik. Przygotowanie, konserwacja elementów hydrauliki sterowniczej obudów zmechanizowanych 10 dni
Ślusarz remontu, demontażu i montażu sekcji obudów zmechanizowanych 5 dni
Remont elementów hydrauliki sterowniczej obudów zmechanizowanych 5 dni
Obsługa i naprawa górniczych pomp wirowych 10 dni
Obsługa i naprawa górniczych pomp tłokowych 5 dni
Ślusarz w zakresie konserwacji i naprawy napędów hydraulicznych typu HNK 4 dni
Kursy dla osób dozoru w zakresie eksploatacji i oceny stanu technicznego lin stosowanych w kolejkach podwieszanych i spągowych 2 dni

5. Kursy dla pionu przewozowego

Maszynista lokomotyw powietrznych, spalinowych i elektrycznych szynowych pod ziemią + 24 godzin praktyki u zamawiającego 8 dni
Manewrowy kopalnianej kolei podziemnej, obsługa stacji za i wyładowczych 2 dni
Dysponent kopalnianej kolei podziemnej 1 dzień
Rewident wozów kopalnianych 2 dni
Konwojent kopalnianej kolei podziemnej 2 dni
Cieśla torowy 5 dni
Kurs dla osób dozoru ruchu lokomotywowego przewozu dołowego kopalń 5 dni

6. Pozostałe kursy dla górnictwa

Sanitariusz 3 dni
Kurs dla osób dozoru nadzorujących prace spawalnicze w zakładach górniczych 2 dni
Oceny, dopuszczenia maszyn i urządzeń górniczych 3 dni
Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych dozoru 2 dni
Szkolenie BHP dla osób sporadycznie zjeżdżających w podziemia kopalń 1 dzień

II. Kursy dla pozostałych branż

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkolenie podstawowe BHP dla:
- pracowników 3 dni
- osób kierujących pracownikami 5 dni
Szkolenie BHP dla osób upoważnionych do udzielania instruktażu stanowiskowego 1 dzień
Szkolenie okresowe BHP dla:
- pracowników 1 dni
- osób kierujących pracownikami 2 dni
Ochrona przeciwpożarowa 2 dni
2. Kurs podstawowy spawania elektrycznego 20 dni
3. Kurs podstawowy spawania gazowego 20 dni
4. Kurs podstawowy spawania w osłonie CO2 20 dni
5. Obsługa i konserwacja wag 2 dni
6. Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego i z kabiny + 1 miesiąc praktyki u zamawiającego 3 dni
7. Konserwacja suwnic + 1 miesiąc praktyki u zamawiającego 7 dni
8. Hakowy 1 dzień
9. Obsługa wciągników i wciągarek 2 dni
10. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 7 dni
11. Konserwacja wózków 5 dni
12. Zaplatacz zawiesi linowych 5 dni
13. Kontroler zawiesi 1 dzień
14. Kurs kierowników w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży 2 dni
15. Kurs wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży 5 dni

Kursy i szkolenia prowadzimy również u zamawiającego w zależności od liczby kursantów i odpowiednich warunków lokalowych.

Terminy i ceny do uzgodnienia na naszej stronie www.zdk-komag.pl

Szukaj