Odpylacz labiryntowy LDCU-630

Image

Nazwa Jednostki: Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

 

Nazwa osiągnięcia: Odpylacz labiryntowy LDCU-630

Opis osiągnięcia:

Odpylacz labiryntowy LDCU-630, skonstruowany w Centrum KOMAG, jest produkowany przez firmę Selmag Sp. z o.o. Odpylacz ten charakteryzuje się wysoką skutecznością odpylania frakcji respirabilnych (wdychalnych). Jest przeznaczony do oczyszczania zapylonego powietrza metodą mokrą. Należy zaznaczyć, że w dotychczas stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych awaryjność zespołów silników dysz wirujących zmniejszała skuteczność działania instalacji i zwiększała koszty eksploatacji. Odpylacz labiryntowy LDCU-630 z dyszami stałymi pozwolił na znaczące zwiększenie niezawodności dzięki wyeliminowaniu zespołu dyszy wirującej. Zastosowanie labiryntowego, dwustrumieniowego i dwustopniowego systemu odpylania, pozwoliło na osiągnięcie wysokiej całkowitej skuteczności odpylania wynoszącej 99%. Należy zaznaczyć, że zmniejszenie długości odpylacza ułatwia jego zabudowę.

 

Zastosowanie:

Odpylacz labiryntowy LDCU z dyszami stałymi służy do oczyszczania zapylonego powietrza powstającego w przemyśle hutniczym, odlewniczym i wydobywczym. Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu, w którym elementy wirujące i silniki elektryczne nie są usytuowane w strudze przepływającego powietrza, odpylacz może być stosowany nie tylko w procesach produkcyjnych które przebiegają w temperaturze otoczenia, ale również może znaleźć zastosowanie w procesie odpylania spalin lub innych czynników gazowych o podwyższonej temperaturze. Może współpracować zarówno z wentylatorami osiowymi, jak i promieniowymi zainstalowanymi przed lub za odpylaczem, co umożliwia jego pracę w systemach wentylacji ssącej oraz kombinowanej. Urządzenie nadaje się do stosowania nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, łącznie z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem. W takich warunkach został zastosowany do zwalczania zapylenia w Kopalni Węgla Kamiennego „Rydułtowy-Anna”.

 

Znaczenie naukowe, ekonomiczne i społeczne:

Urządzenie charakteryzuje się wysoką niezawodnością i niską energochłonnością uzyskaną
dzięki wyeliminowaniu zespołu dyszy wirującej stosowanego w dotychczasowych konstrukcjach odpylaczy. Rozwiązanie konstrukcyjne odpylacza odznacza się mniejszą materiałochłonnością.

Małe gabaryty, łatwość zabudowy w instalacjach odpylających oraz korzystne parametry eksploatacyjne, takie jak wysoka skuteczność odpylania frakcji wdychalnych, niska energochłonność, wysoka niezawodność oraz łatwość obsługi i konserwacji, zostały uzyskane poprzez zastosowanie unikatowych innowacyjnych rozwiązań poszczególnych zespołów odpylacza.

Urządzenie w znaczący sposób przyczyna się do likwidacji zanieczyszczeń pyłowych
w miejscach pracy, a tym samym ograniczenia zagrożenia pylicą.

 

Uzyskane nagrody i wyróżnienia:

  • Wyróżnienie w konkursie „Polski Produkt Przyszłości 2004”, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów.
  • Dyplom i Srebrny Medal na 54. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii  – BRUSSELS EUREKA 2005 (listopad 2005 r.).

Źródła finansowania:

środki budżetowe, środki finansowe partnera przemysłowego.

 

Twórcy osiągnięcia:

Zespół konstruktorów pod kierownictwem mgr. inż. Zbigniewa Szkudlarka,

w składzie: dr inż. Andrzej Meder, mgr inż. Marcin Steindor, inż. Wiesław Turejko

Szukaj