KOMTECH 2017

KOMTECH 2017


18.  Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

18-20 września 2017 r. – Hotel „Klimczok” – Szczyrk


PATRONAT HONOROWY

MINISTER ENERGII

Prezes Wyższego urzędu Górniczego

 

PATRONAT PRASOWY

Zakres tematyczny konferencji przedstawiał się następująco:

 • Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn:

- zwiększenie trwałości i niezawodności,

- wprowadzenie nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych,

- ograniczenie zużycia elementów maszyn i urządzeń,

- modernizacja,

- zwiększenie żywotności eksploatacyjnej.

 • Nowoczesne systemy i technologie eksploatacji.
 • Nowe rozwiązania systemów transportu poziomego i pionowego.
 • Rozwój systemów sterowania.
 • Innowacyjne rozwiązania układów napędowych.
 • Układy hydrauliki i pneumatyki.
 • Inteligentne systemy monitorowania i diagnostyki maszyn.
 • Automatyzacja i robotyzacja w kopalniach – zastosowanie rozwiązań mechatronicznych.
 • Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w kopalniach.
 • Identyfikacja, modelowanie i wizualizacja czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko kopalni.
 • Zastosowanie komputerowej wizualizacji w procesie szkolenia i prowadzenia profilaktyki przeciwwypadkowej.
 • Najnowsze metody badawcze i techniki w dziedzinie rozpoznawania, prognozowania, ograniczania i zwalczania zagrożeń górniczych.

Specjalne sesje poświęcone były następującym zagadnieniom:

Bezpieczne i efektywne systemy transportu szybowego - prognozy rozwoju.

Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Sekretariat konferencji:

Anna Okulińska

tel. 32-2374512, faks: 32-2374518

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szukaj